Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

Henlein čestným občanem Králík?

 

Na podzim a v závěru roku 2007 se rozpoutala diskuse ohledně zjištění, že vůdci sudetských Němců Konradu Henleinovi bylo 9. května 1939 při návštěvě města Králíky uděleno čestné občanství – jeho odejmutí požadovalo regionální občanské sdružení PATRIOT CZ. „Revize udělených čestných občanství ale není namístě,“ řekla Jana Ponocná, starostka Králík, která se dále v této věci vyjádřila v souladu s usnesením zastupitelstva města: „Rozhodli jsme se, že nebudeme měnit dějiny a necháme to tak, jak to je“. S paní starostkou souhlasím, dějiny skutečně měnit nelze. Henleinovi bylo čestné občanství uděleno v době nesvobody (tj. od 30. září 1938 do 4. května 1945) představiteli veřejné správy nacistického Německa. Tam totiž byly Králíky začleněny po zabrání československého pohraničí, takže už od 1. října 1938 ve městě vládl okupační režim cizího státu – platnost rozhodnutí jeho správních a dalších orgánů včetně veřejné správy zanikla osvobozením a obnovením Československé republiky v předmnichovských hranicích. Ta totiž nebyla právním nástupcem nacistického Německa (ani tzv. protektorátu Čechy a Morava), právní kontinuita tedy neexistuje ani pro Českou republiku, proto jsme nepřebrali ani čestná občanství udělená za okupace v českých obcích okupovaných 15. 3. 1939. Čestným občanem Králík byl tedy K. Henlein pouze po dobu začlenění města do Hitlerovy tzv. třetí říše. Taková je minulost, kterou nelze měnit.