Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

K výsadku Komenský

Boj příslušníků výsadku Komenský 25. ledna 1945 u Předního Arnoštova skutečně proběhl v prostoru nad lomem, jak o tom po válce vypověděl Emil Chytil, protektorátní četník, psovod z Jevíčka. Potvrzuje to nález Vlastimila Schildbergera, historika a restaurátora Moravského zemského muzea, který v létě 2019 prováděl terénní průzkum v místě zániku paraskupiny Komenský. O průběhu i výsledku svého průzkumu mne informoval a poskytl následující fotografie.

   

   Nález obranného granátu F1- Kolesnikov

 

   Místo nálezu zajistila Policie ČR a hasiči. Z Brna povolaný pyrotechnik granát zneškodnil,   aniž by ho porušil

 

  Delaborovaný granát rozšířil sbírky Moravského zemského muzea

 

Zajímavým předmětem dokumentujícím výsadek Komenský je kus padákového postroje výrobní číslo 0027-05 0, 9 Июнь 43 a šňůr, jejichž držitelem je Ing. Jiří Hrachovina. Podle informací, které získal současně s uvedeným pozůstatkem padáku, výsadkáři nechali na místě seskoku nezakopané padáky, které našli příslušníci oddílu ke zvláštnímu určení ZbV 28 Letovice a převezli je do své úřadovny v podniku firmy Faber v Letovicích. Tam zůstaly do konce války. A odtud by ten padák měl být.

Uvítáme případné další informace, které by mohly doplnit okolnosti týkající se padáků výsadku Komenský. Prosím o jejich sdělení prostřednictvím návštěvní knihy.