Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

Publikováno o Schindlerovi

V období schindleriády, která propukla v souvislosti s promítáním Spielbergova filmu Schindlerův seznam, se většina médií věnovala šíření legendy o zachránci židovských vězňů. Zazněly i hlasy kritické. V přehledu uvádím některé práce z tohoto období, ale i práce pozdější.

Literatura a novinové články o Oskaru Schindlerovi

AK: Spielberg do oślej lawki? In Przekrój, 12. 6. 1994, s. 5.

(ave): Učitelka z Březové polemizuje s legendou. Její „Anti-Schindler“. In Moravské noviny Rovnost, 11. 4. 1997, s.11.

(ave): Schindlerův seznam tentokrát jinak. Učitelka dějepisu odhaluje omyly a nepřesnosti ve slavné Keneallyho knize. In Moravský demokratický deník RT – vydává a. s. Rovnost, 8. 3. 1995, s. 9.

baf: Film Schindlerův seznam pokračuje knihou. In Zemské noviny, 11. 4. 1997.

BAJER, Rastislav: Chci vystoupit ze Schindlerova stínu. In Magazín Práva, 17. 7. 1999, s. 18–20.

BARTOŠ, Josef: O Schindlerovi v olomouckém archivu, in Hanácké noviny, 30. 4. 1994.

BORÁK, Mečislav: Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945. In Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, č. 19, Ostrava 1999, s. 71–108.

(čík): Schindler očima studentů. In Dobrý večerník, 7. 7. 1994, s. 9.

(čík): Schindlerova volba. In Dobrý večerník, 28. 11. 1994, s. 7.

ČTK: Dva Židé stavějí Schindlerovi ulice. In Mladá fronta Dnes, 22. 10. 1997.

ČTK: Vdova Schindlerová chce slavný seznam. In ZN Zemské noviny, 20. 10. 1999, s. 8.

dp: Svitavští pozvali Židy, které za války zachránil Schindler. In Mladá fronta Dnes, 11. 4. 1998.

FIKEJZ, Radoslav: Oskar Schindler (1908–1976). Svitavy 1998.

FOCHLER, Valdemar: Reakce na příspěvek Jitky Gruntové. Historie – hýčkaná i otloukaná. In Týdeník, 27. 11. 1996, s. 8.

FRAJDL, Jiří: Jak si svitavští radní ušili z ostudy kabát. In Hraničář, leden 1998, s. 7.

FRAJDL, Jiří: Přiznám se... (Ještě pár slov k O. Schindlerovi). In Týdeník, 4. 5. 1994, s. 2.

FRAJDL, Jiří: Schindlerův seznam a knížka J. Gruntové. In Týdeník, 30. 12. 1997, s. 8.

FRAJEROVÁ, Blanka: Legendu Oskara Schindlera boří kniha české autorky. In ZN Zemské noviny, 3. 11. 1997, s. 7.

FRANĚK, Čestmír: Oskar Schindler – Král Krysa ze Svitav (1. a 2. část). In Lidová demokracie, 19. 2. 1994, s. 5 a 26. 2. 1994, s. 5.

GROSS, Linden: Spielbergova blízká setkání s minulostí. In Readers Digest, české vydání, roč. IV, červen 1996.

GRUNTOVÁ, Jitka: Agent abwehru Oskar Schindler a objevení Eichmanna (reakce na článek Richarda Seemanna „Spravedlivý mezi národy“), 29. 4. 2008, http://www.blisty.cz/art/40349.html.

GRUNTOVÁ, Jitka: Agent, který pomáhal Židům. In Lidové noviny, 29. 6. 2001, s. 16.

GRUNTOVÁ, Jitka: Ani ráj, ani peklo na zemi? Příspěvek ke svědectví o koncentračním táboře u firmy Oskar Schindler v Brněnci. In Rovnost, 8. 3. 1994.

GRUNTOVÁ, Jitka: Ani ráj, ani peklo na zemi? (Dokončení). In Rovnost, 9. 3. 1994.

GRUNTOVÁ, Jitka: Die Wahrheit über Oskar Schindler. Weshalb es Legenden über „gute Nazis" gibt. Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2010.

GRUNTOVÁ, Jitka: Fakta a legenda o Schindlerovi. In Týdeník, 17. 1. 1996, s. 6.

GRUNTOVÁ, Jitka: Fingovaný tábor? In Hlas revoluce, 31. 1. 1987, s. 4.

GRUNTOVÁ, Jitka: Jak vznikl mýtus o „zachránci Židů“ Schindlerovi? In Špígl, 2. 3. 1994, s. 4.

GRUNTOVÁ, Jitka: Ještě o Oskaru Schindlerovi. In Týdeník, 1. 6. 1994, s. 2.

GRUNTOVÁ, Jitka: Kdo byl Oskar Schindler. Příspěvek k historii doby okupace (část I. a II.). In Týdeník, 24. 11. 1993, s. 7 a  l. 12. 1993, s. 7.

GRUNTOVÁ, Jitka, Legenda a pravda. In Špígl, 28. 2. 1994, s. 4.

GRUNTOVÁ, Jitka: Legenda o Schindlerovi. In Haló noviny, 18. 5. 1996, příloha Čtení pro volné chvíle, s. I.

GRUNTOVÁ, Jitka: Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi. Naše vojsko, Praha 2002.

GRUNTOVÁ, Jitka: Muž s dvojí tváří. In Národní Osvobození, 22. 2. 1994, s. 8.


GRUNTOVÁ, Jitka: Na svých názorech nemám důvod cokoli měnit. In Reflex, č. 46/1999, s. 31–32.

GRUNTOVÁ, Jitka: Naši spoluobčané pomáhali židovským vězňům více než legendární Schindler. In Špígl, 3. 3. 1994, s. 4.

GRUNTOVÁ, Jitka: Odhalí někdo pravdu o Oskaru Schindlerovi? In Týdeník, 8. 3. 1995, s. 2.

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler: legenda a fakta. Barrister & Principal, Brno 1997.

GRUNTOVÁ, Jitka: Polemika s pravdou o Schindlerovi. In Týdeník, 21. 8. 1996, s. 2.

GRUNTOVÁ, Jitka: Příběh Oskara Schindlera – bohéma, který připravoval okupaci Československa. In Reflex, č. 10/1999, s. 30–31.

GRUNTOVÁ, Jitka: Ráj, ale jen ve srovnání s osvětimským peklem. In Špígl, 1. 3. 1994, s. 7.

GRUNTOVÁ, Jitka: Válečný zločinec Schindler. In Týdeník, 29. 5. 1996, s. 6.

HARANTOVÁ, Emilie: Schindlerův osud burcuje i dojímá. In Mladá fronta Dnes, 5. 3. 1994, s. 1 a s. 9.

HEGER, Vladimír: Pokus o rovnováhu. In S 94, Týdeník vlády České republiky č. 14/1994, s. 26–27.

HILER, Lia: Die vielen Gesichter des Oskar Schindler. Lebensretter für Hunderte vom Tod bedrohter Juden – in seinem Heimatort Zwittau ein Lebemann, 1998. Kopie z neidentifikovaných novin v archivu autorky.

Historie, falšovaná „Oscary“. Do Evropy po Schindlerových zádech. In Republika, č. 18, 9. 5.–15. 5. 1994, s. 7.

(jch): Schindler se vrací do Svitav. In Práce, 9. 3. 1994.

KASL, Jiří: Thomas Keneally – Schindlerova archa. In Židovská ročenka 1986/1987, s. 102–107.

KELLER, Claudia – BRAUN, Stefan: Am Schluss halten Juden ihren Retter über Wasse. In Stuttgarter Zeitung, 16. 10. 1999, s. 3.

KELLER, Claudia – BRAUN, Stefan: Schindlers Koffer (1): Der Retter muss um seinen guten Ruf kämpfen. In Stuttgarter Zeitung, 18. 10. 1999.

KELLER, Claudia – BRAUN, Stefan: Schindlers Koffer (2): Die Wandlung vom Agenten zum Antinazi. In Stuttgarter Zeitung, 19. 10. 1999.

KENEALLY, Thomas: Schindler´s Ark, London. Hodder and Stoughton 1982.

KENEALLY, Thomas: Schindler´s List. New York 1982.

KENEALLY, Thomas: Schindlers Liste. München 1983.

KENEALLY, Thomas: Schindlers Liste. München 1994.

KENEALLY, Thomas: Schindlerův seznam. Praha 1994.

KORECKÁ, Ludmila – PAVLOVÁ, Alena: Hříšný spravedlivý. In Květy, č. 14/1994, s. 15–17.

KOUBSKÁ, Libuše – ŠMÍDOVÁ, Jana: Každý svého Schindlera. In Lidové noviny, 26. 2. 1994, s. I a s. III.

KRÁLOVÁ, Štěpánka: Jeden z šestatřiceti spravedlivých. In Mladá fronta Dnes, 12. 3. 1994, s. 7.

KVAČKOVÁ, Radka: Film v zásadě nelhal, říká o „Schindlerově seznamu“ autor diplomové práce. In Lidové noviny 5. 6. 1998.

LOEWY, Jiří: Boj o Schindlera pokračuje. Henleinovec ze Svitav. In Reflex, č. 46/1999, s. 30–31.

LOEWY, Jiří: Replika k replice repliky. In Reflex, č. 46/1999, s. 32.

LOEWY, Jiří: Zase Schindler. In Lidové noviny 2. 7. 2001, s. 10.

LOPOUR, Josef: Listy z kroniky. In Nové Svitavsko, 8. 5. 1975, s. 3.

MIKŠ, František: Oskar Schindler: legenda o „dobrotivém“ Němci. Rozhovor s Jitkou Gruntovou. In Proglas, roč. VIII, 7/97, s. 33–35.

MOTL, Stanislav: Schindlerův rok. In Reflex, č. 12/1994, s. 12–14.

MOULIS, Miloslav: Schindler – dobrodinec, nebo darebák? In Národní Osvobození, 3. 2. 1998, s. 6.

MRVA, Jiří: Jitka Gruntová v nové knize zpochybňuje motivy Oskara Schindlera. Bourání mýtu, nebo pošetilost? In deník Svoboda, Ostrava, 12. 12. 1997 /strana nezjištěna/.

MÜLLER-MADEJ, Stella: Dzijewczynka z listy Schindlera. Wspomnienia z dzieciństwa w getcie i obozach koncentracyjnych. Londyn 1998.

NAVARA, Luděk: …K pravdě o Schindlerovi se přiblíží až příští generace, míní historička. In Mladá fronta Dnes, 30. 3. 1999, s. 7.

NAVARA, Luděk: Pohled na Oskara Schindlera coby zachránce se může změnit… In Mladá fronta Dnes, 30. 3. 1999, s. 6.

NEDBÁLEK, František: Dvojí tvář Oskara Schindlera. In Týdeník, 31. 8. 1994, s. 2.

NOVÁK, Jaroslav: Ani po Spielbergově filmu nemá Schindler ve Svitavách na růžích ustláno. Amatérští historici a citát z talmudu. In Práce, 31. 7. 1996, s. 9.

OLIVERIUSOVÁ, Eva: Úspěšný pokus o fúzi mýtu a literatury faktu. In Světová literatura, č. 1/1986, s. 241–242.

OLIVERIUSOVÁ, Eva: Oprava k dovětku recenze o knize T. Keneallyho SL 1/1986, s. 242. In Světová literatura, č. 4/1987, s. 255.

Oskar Schindler and Schindler´s List, introduction by Moshe BEJSKI. In Yad Vashem studies XXIV, Jerusalem 1994, s. 317–348.

PECHHOLD, Rudolf: Zwei Schönhengster, die unvergessen bleiben werden. In Schönhengster Jahrbuch 22, Göppingen 1976, s. 45–46.

PILNÝ, Jaroslav: Štafeta památnými místy – Brněnec. In Hlas revoluce, 1. 2. 1975, s. 5.

PŮLPÁN, David: Byl to svatý muž, říká Schindlerův Žid. In Mladá fronta Dnes, 27. 4. 1998, s. 3.

PŮLPÁN, David: Nemyslím si, že Schindler Židy zvláště miloval, říká historik. In Mladá fronta Dnes, 25. 4. 1998.

REMEŠOVÁ, Michaela: Spielberg porodil spasitele (Původní rozhovor Blesku). In Blesk, 10. 3. 1994, s. VIII–IX.

ROGOWSKI, K. Zbigniew: Amerykanie o „Liście Schindlera“ i Spielbergu. In Przekrój, 6. 3. 1994, s. 22–23.

ROSH, Lea: Vernichtung durch Arbeit. KL-Häftlinge für die deutsche Industrie, Teil 2, Gegenbeispiel: Oskar Schindler. Eigentum des Senders Freies Berlin, 18 s.

ROSZKO, Janusz: Byłem w Brünnlitz w hotelu Schindlera. In Dziennik Polski, 12. 8. 1994.

ROSZKO, Janusz: Byłem w Brünnlitz (Przyczynek do portretu świetego Schindlera). In Dziennik Polski, 19. 8. 1994.

ROSZKO, Janusz: Legenda o świętym Schindlerze (Szpieg – budowniczy arki). In Dziennik Polski, 13. 5. 1994.

ROSZKO, Janusz: Prawda o arce Schindlera (11) – Fabrykant śmierci zadbał o alibi na po wojnie. In Dziennik Polski, 20. 5. 1994.

ROSZKO, Janusz: Tropem hochsztaplera Oskara Schindlera (1–12). In Gazeta Krakowska, 18. 11. 1994–27. 1. 1995.

ROŠTLAPIL, Petr: Byl Schindler opravdový hrdina? In Týdeník, 15. 6. 1994, s. 2.

(řím): Jitka Gruntová v nové knize zpochybňuje motivy Oskara Schindlera. Jednalo se o pošetilost, nebo bourání mýtů? In Svoboda, Severomoravský deník, 12. 12. 1997 /strana nezjištěna/.

SEEBAUER, Felix: Sowjetische Weltsicht konserviert. Eine bedauerlich danebengeratene Dokumentation über Oskar Schindler. In Sudetendeutsche Zeitung, 6. 3. 1998, s. 2.

SCHINDLER, Emilia: Pamiętniki, Žona Oskara Schindlera oskarża Spielberga. Morton Grove, Kobieta Publishing, USA /1998/.


SCHINDLER, Emilie: Memorias (Con la colaboración de Erika Rosenberg). Buenos Aires 1996.

Schindler Oskar (1908–1974). Z Encyklopedie holocaustu – Oskar Schindler. Překlad J. Škrabal. In Týdeník, 2. 3. 1994, s. 4.

SCHÖNICH, Richard: Oskar Schindler – Gerechter der Völker. In Schönhengster Jahrbuch 47, Göppingen 2001, s. 142–145.

(spa): Šestice studentů si nemyslí, že Schindler si zaslouží tolik poct. In Mladá fronta Dnes, 29. 11. 1994.

Správkař Schindlerova příběhu (Původní rozhovor pro Týdeník s panem Mietkem Pemperem), (l., 2. a 3. část). In Týdeník, 5. 10. 1994, s. 3; 12.10.1994, s. 3; 19. 10. 1994, s. 3.

STEINHOUSE, Herbert: Oskar Schindler, jak jsem ho poznal. In Readers Digest, české vydání, únor 1995, s. 19–26.

ŠKRAŇKA, Bedřich: Schindler v Krakově. In Střelecká revue 6/2001, s. 52.

ŠMÍD, Vladimír: Spielbergův film vrátil Svitavám zapomenutého rodáka. In Rudé právo, 18. 2. 1994, s. 25.

ŠMÍDOVÁ, Jana: Oskar Schindler – anděl nebo gauner? In Lidové noviny, 8. 2. 1994.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva: Schindlerova vdova vzpomíná jinak a nerada: „Nechci třešínky pro útěchu“. In Ring, 10. 5. 1994, s. 22–23.

ŠTRYCH, Milan – MOHR, Petr: Slavnostní předpremiéra v České republice filmu amerického režiséra Stevena Spielberga Schindler´s List (Schindlerův seznam), Svitavy 9. 3. 1994.

ŠŤÁSTKA, Petr – TRACHTA, Václav: Oskar Schindler – playboy své doby nebo novodobý židovský Mesiáš? In Zemědělské noviny, 18. 2. 1994, s. III.

Tajemnicą pojednania jest pamięć. Hamburg 1987.

VALENTA, Jaroslav: Czeskie badania wokół postaci Oskara Schindlera. In Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 2001, s. 385–394.

VALENTA, Jaroslav: Dvakrát o Oskaru Schindlerovi. In Pomezí Čech a Moravy, sv. 2, Litomyšl 1998, s. 269–281.

VALENTA, Jaroslav: Kauza Oskara Schindlera v dvojím pohledu. In Soudobé dějiny, 2-3/98, s. 328–343.

VALENTA, Jaroslav: Schindlerovská legenda pod rentgenem. In Slovo 89, 3. 12. 1997.

VÉVODA, Antonín: Továrník ze Svitav si koupil levnou pracovní sílu, humanita mu prý nic neříkala. J. Gruntová boří mýtus o Schindlerovi. In Rovnost, 6. 12. 1997, s. 1.

VÉVODA, Antonín: Učitelka dějepisu Jitka Gruntová z Březové dospívá k šokujícímu závěru. Oskar Schindler válečným zločincem? In Rovnost, 8. 6. 1996, s. 3.


Filmy:

Fakta: Schindler. Dokumentární film České televize Praha, 1999. Reportéři Zdeněk Lorenc a Jan Tobiáš, kamera Jakub Vrhel.

Oskar Schindler, zachránce a světák. Polský dokumentární film z roku 1994. České znění skupina Petra Zvoníčka, 1994.

Schindlerova volba. Dokumentární film studentů II. ročníku FAMU Praha, 1994.

Zatykač na Oskara Schindlera. Dokumentární film České televize Ostrava, 1999.


Rozhlasové relace:

Brněnská redakce Českého rozhlasu – SEDLÁČEK, Tomáš: Oskar Schindler, legenda a fakta, reportážně dokumentační pásmo, režie Petr Dufek; vysílala rozhlasová stanice Vltava 3. 5. 1998.

Český rozhlas Praha, 5. 3. 1994 – pořad k předpremiéře filmu S. Spielberga Schindlerův seznam.

Deutschlandfunk Köln – WETZKY, Karl von: 1200 zachráněných světů. (Život Oskara Schindlera).


: