Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

Publikované práce k období druhé světové války:

 

Články:

 

GRUNTOVÁ, Jitka – PAKOSTA, Oldřich: Osvobození území svitavského okresu v květnu 1945. In Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1985, Svitavy – Litomyšl 1985, s. 6– 20.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Vlakové transporty vězňů z koncentračního tábora Osvětim v lednu 1945 přes východní Čechy. In Pomezí Čech a Moravy, svazek 4, Litomyšl 2000, s. 179–198.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Období let 1918–1945. In Moravskotřebovsko, Svitavsko. Vlastivěda moravská, Brno 2002, s. 185–255 .

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Kousek z regionální historie. In Přežili svou smrt. Pochody smrti, Praha 2005, s. 25–28.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Obyvatelé východních Čech a Svatobořice. In  Internační tábor Svatobořice a jeho postavení v Protektorátu Čechy a Morava v plánech nacistické válečné mašinérie v letech 1942–1945. Sborník Mezinárodní kolokvium Kyjov 2007, Brno : Onufrius, 2008,  s. 89–93.

 

GRUNTOVÁ, Jitka: V zabraném pohraničí. In Komu patří omluva? Historická pravda o poválečných událostech. Sborník prací ze semináře konaného v Brně 25. 5. 2016, Brno 2016, s.42−49.

 

Knihy:

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy. Svitavy 1986.

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler, legenda a fakta. Brno : Barrister & Principal, 1997.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Boj o hranici. Moravská Chrastová 1938. Pro Obec Brněnec vydalo nakladatelství a tiskárna AUGUSTA Litomyšl roku 1998.

Kniha byla vyprodána. V roce 2018 ji vydalo Naše vojsko. 

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Tragédie výsadku Gustava SchneideraPro Město Březová nad Svitavou vydalo nakladatelství a tiskárna AUGUSTA Litomyšl roku 2000.  

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Legendy a fakta o Oskaru Schindlerovi. Praha : Naše vojsko, 2002.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Málo známé zločiny. SD ve východních Čechách. Praha : Naše vojsko, 2008.

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler. Legenda a fakta. Praha : Naše vojsko, 2014.

 

GRUNTOVÁ, Jitka: Smrt v týlu nepřítele. Praha : Naše vojsko, 2019.

 

GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Lesníci východních Čech v odboji 1939–1945. Praha : Naše vojsko, 2020.