Historie tím,
že lidi zpravuje o minulosti,
umožňuje jim soudit přítomnost
.“


Thomas Jefferson

Dějiny a současnost

  

 

„Je nebezpečné pracovat se současnými dějinami. Jsou plné výbušnin. Mnohé podstatné informace zůstanou utajeny dlouhé roky, než se vydají dokumenty a uveřejní paměti. Vášně a zaujatost mohou zamlžit objektivní úsudek. Každý, kdo se pokouší psát současné dějiny trvalejší hodnoty, než je běžný novinářský článek, klade, jak se říká, katovi hlavu na špalek.“

Palme Dutt, britský historik

 

 

 

  

  

Doporučuji

www.protifasismu.cz

Účelem nepolitického spolku Český svaz protifašistických bojovníků, z. s., založeného jako občanská iniciativa 19. června 2021, je zachování a propagace tradování paměti národa tak, aby národně osvobozenecký boj v letech 1914−1918 a boj proti fašismu a nacismu v letech 1939−1945 byly pravdivě popisovány, vysvětlovány a hodnoceny. Na jeho webu je vytvořen prostor pro publikování pro historiky, badatele, studenty, členy klubů vojenské historie a všechny zájemce o období světových válek.